Budynek pasywny - Przedszkole Chatka Puchatka

  • "Dom pasywny - standard wznoszenia obiektów budowlanych. (...) W domach pasywnych redukcja zapotrzebowania na ciepło jest tak duża, że nie stosuje się w nich tradycyjnego, systemu grzewczego, a jedynie dogrzewanie powietrza wentylacyjnego. Do zbilansowania zapotrzebowania na ciepło wykorzystuje się również promieniowanie słoneczne, odzysk ciepła z wentylacji (rekuperacja), a także zyski cieplne pochodzące od wewnętrznych źródeł, takich jak urządzenia elektryczne i mieszkańcy. (...) Dom pasywny wyróżnia bardzo niskie zapotrzebowanie na energię do ogrzewania – poniżej 15 kWh/(m²•rok). Oznacza to, że w sezonie grzewczym do ogrzania jednego metra kwadratowego mieszkania potrzeba 15 kWh, co odpowiada spaleniu 1.5 l oleju opałowego, 1.7 m³ gazu czy też 2.3 kg węgla." Optymalne warunki, w których człowiek funkcjonuje najlepiej, to temperatura powietrza 19 – 22ºC i wilgotność powietrza 40 – 60%. W domach pasywnych system wentylacyjny zapewnia średnią wilgotność powietrza: latem 48%, zimą 50%, temperaturę pomieszczeń domownicy regulują zależnie od indywidualnych upodobań. Wentylacja z odzyskiem ciepła, to stosunkowo nowe rozwiązanie. Sprawdza się ono doskonale w ocieplonych obiektach, gdzie nie działa wentylacja grawitacyjna, a mikrowentylacja, nawietrzniki czy ciągłe otwieranie okien są niewystarczające. W takich sytuacjach idealna jest wentylacja mechaniczna, która dostarczając i ocieplając powietrze z zewnątrz, jednocześnie pozbywa się zużytego powietrza z wewnątrz budynku. Zyskujemy dzięki temu niebywały komfort, zdrowie oraz oszczędzanie energii. W naszych domach pasywnych nie ma potrzeby montowania odrębnej klimatyzacji! Tu klimatyzacja jest zintegrowana z systemem wentylacji i barier termicznych. Latem gorące powietrze, czerpane do wnętrza domu, schładzane jest przez rekuperator cieplny oraz przez obieg chłodzący, umieszczony na zewnątrz obrysu budynku na głębokości ok. 2 - 3m. Jest to chłodzenie powietrza energią pasywną ziemi - które zapewnia naturalną klimatyzację pomieszczeń. Jej niebagatelną zaletą jest brak typowych klimatyzatorów!

    Zapraszamy do odwiedzenia strony przedszkola Chatka Puchatka.